Voynichov rukopis – kniha fantázie?

Predstavte si, že sa vám dostane do rúk kniha, ktorú nedokážete prečítať ani s google translátorom. Pozeráte sa na písmo, ktoré vám nič nehovorí a ilustráciám začnete rozumieť až po slušnej dávke LSD. Ak máte pred sebou Voynichov rukopis, nie ste sami, kto pri jeho listovaní tápa. Táto záhadná kniha nie je rozlúštená ani po viac ako sto rokoch jej sústavného skúmania. Kto ju napísal a o čom sa v nej píše?

voynichov rukopis 2Kniha sa do povedomia širšej verejnosti dostala v roku 1912, kedy ju v Taliansku od jezuitov kúpil zberateľ a archivár W. M. Voynich. Sám Voynich jej skúmaním strávil niekoľko desiatok rokov a hoci nebol prvý, kto sa ju snažil rozlúštiť, meno dostala po ňom snáď aj preto, že skutočné pátranie po jej zmysle a pôvode sa začalo práve ním.

Alchymistický herbár z dávnych čias

voynich - rastliny 2Kniha na prvý pohľad pripomína herbár, aké boli v minulosti celkom bežné, no je napísaná neznámym písmom, ktorého abeceda má 23 – 30 znakov s jednoduchou interpunkciou. Istého času sa jej skúmaním zaoberali aj kryptológovia z oddelenia americkej armády, avšak bezúspešne. Okrem nich prešla rukami mnohých iných odborníkov na šifrovanie či lingvistov a keďže sa nikomu nepodarilo jazyk dešifrovať, začalo sa čoraz častejšie hovoriť, že text vlastne žiaden zmysel nemá a že ide o falzifikát akejsi alchymistickej knihy. Tento záver však mnoho vedcov nepodporilo, v texte sa totiž dajú vysledovať určité zákonitosti svedčiace o existencii gramatických pravidiel. Písmo je teda buď skutočným jazykom, alebo dobre prevedenou šifrou.

Niektorí bádatelia považujú Voynichov rukopis za stredovekú čarodejnícku knihu, iní za denník Leonarda da Vinci či alchymistické dielo Rogera Bacona, no nájdu sa aj takí, čo ho považujú za okultný babylonský spis, prípadne zašifrované posolstvo obyvateľov Atlantídy alebo Lemúrie. Môže v sebe niesť astronomické, biologické a iné znalosti nejakej vzdelanej vrstvy, môže šifrovať dôležité náboženské posolstvá alebo skrývať tajné učenie akejsi sekty.

Kniha z iného sveta

Voynichov rukopis obsahuje približne 35 000 rôznych slov alebo zhlukov písmen. Jedno slovo väčšinou tvorí šesť znakov, čo zásadne odlišuje tento jazyk od iných, zvyčajných, kde je dĺžka slov rozmanitejšia. Mnohé slová sa navyše v rukopise objavujú aj niekoľkokrát za sebou, prípadne sa od seba líšia len jediným znakom.

Aby bola tajomnosť celého spisu ešte ohromujúcejšia, okrem jedinečnej písomnej formy sa v texte vyskytujú prazvláštne obrázky rastlín, postáv či krajiny. Preto keď listujete týmto rukopisom, nevyhnete sa otázke či pochádza od človeka žijúceho na našej planéte, prípadne či nejde o paralelnú realitu. Čo ak je text napísaný neznámym mimozemským jazykom? Čo ak ukrýva údaje o inej planéte a živote na nej?
voynichov rukopis 1

Podľa niektorých odborníkov má však existencia rukopisu praktickejšie vysvetlenie – môže byť napríklad výsledkom stredovekej tabuizácie prírodného liečiteľstva.

Rastliny, ľudia aj planéty

Z rukopisu sa zachovalo 240 strán písaných na pergamene, ale celá kniha bola zrejme rozsiahlejšia. V súčasnosti sa dá podľa obrázkov rozdeliť do niekoľkých kapitol:

Prvá kapitola je o bylinách a pripomína herbár alebo botanickú príručku. Sú tu detailné kresby rastlín (ich listy, kvety, stonky, koreňový systém), zatiaľ čo text sa nachádza len na malej ploche. Zaujímavosťou je, že väčšia rastlín, ktoré sú v rukopise popísané, sa botanikom nepodarilo identifikovať.voynich - herbár

Ďalšia kapitola je astronomická a tá zas nedá spávať astronóm, keďže sa zaoberá hviezdami a vyobrazením zverokruhu (ten je zobrazený pomerne presne, ale začína od rýb), ktoré sú orientované z opačnej strany vesmíru. Taktiež sa tu objavujú kruhové diagramy s kresbami Mesiaca, Slnka a iných telies, vrátane úplne neznámych.
voynich - astronomia 1      voynich - astronomia

Tretia kapitola je biologická. Tu nájdete množstvo kresieb nahých žien väčšinou sa kúpajúcich v akýchsi kadiach so zelenou vodou alebo v sústave zariadení a potrubí. Niektoré kresby pripomínajú telesné orgány.

voynich - biologia

Štvrtá kapitola je geografická a obsahuje mapy podivnej krajiny. Zobrazené sú tu hrady, vrchy či útvary pripomínajúce sopky.

voynich - geografia

Piata kapitola je farmakologická. Jedná sa o ilustrácie častí rastlín a rôznych spôsobov ich prípravy a využitia.voynich - farmakologia

Poslednou časťou knihy sú zrejme recepty. Sú tu len krátke texty, ktoré svojou formou recepty pripomínajú, no vzhľadom na to, že nikto netuší, čo sa v nich píše, môže ísť o čokoľvek.

Môže byť celá kniha len výplodom neuveriteľnej autorovej predstavivosti alebo skutočne popisuje jemu známu realitu, ktorú my nepoznáme? A kto vôbec je autorom tejto bizarnej knihy?

Šifra majstra neznámeho

voynich - biologia 1Voynich v rukopise našiel list zo 17. storočia, ktorý hovoril o tom, že kniha svojho času patrila do knižnice Rudolfa II., odkiaľ sa dostala k súkromným majiteľom, pravdepodobne za účelom jej skúmania a neskôr sa dočasne stratila.

Autorstvo knihy, ktorú nevie nikto prečítať, je ďalšou hádankou, čo sa snažili rozlúsknuť mnohí. Rudolf II. napríklad veril, že ju napísal v zašifrovanom jazyku anglický filozof a prírodovedec Roger Bacon k čomu sa priklonili niektorí odborníci z minulosti i súčasnosti. Uvažovalo sa tiež o anglickom alchymistov a astrológovi Johnovi Dee či Edwardovi Kelley. Posledné výskumy rádio-uhlíkovou metódou odhalili, že rukopis vznikol medzi rokmi 1404 a 1438, preto autorom nemôže byť žiaden z menovaných mužov.

voynich - rastliny 1Rukopis má preukázateľnú súvislosť aj s českým prostredím a tak sa nájdu vedci domnievajúci sa, že bol v Čechách aj napísaný a že na rozlúštenie je potrebná znalosť českého jazyka. Na túto stranu sa stavia aj český bádateľ Jozef Zlatoděj, ktorý už nejaký čas hlási, že rukopis rozlúštil. Nemecký lingvista Erhard Landmann zase tvrdí, že je text písaný v staronemčine a pred niekoľkými rokmi zverejnil to, ako ho treba čítať. Iní predkladajú dôkazy, že je rukopis dielom viacerých autorov, dokonca každý z nich mohol využívať rozdiely dialekt či pravopis, avšak rovnaké písmo.

Existuje skutočne veľa teórií o autorovi aj samotnom texte, no či bude niekedy skutočne pochopený je otázne. Jeho význam môže byť omnoho prozaickejší ako všetci očakávajú, len či by bol taký záver uspokojivý.

Cesta za poznaním

V súčasnosti sa Voynichov rukopis nachádza v knižnici vzácnych kníh na univerzite v Yale. Záujem oň je obrovský. Prekladajú si ho z rúk do rúk, niektorí nad ním krútia hlavami, iní sa naň snažia pozerať z rôznych uhlov. Stále prichádzajú noví a noví bádatelia, ktorí veria, že sa im podarí jeho tajomstvo odhaliť.
voynichov rukopis

Zvláštne na celom Voynichovom rukopise je to, že každý prichádza so svojou teóriou, s ktorou sa však iní nestotožňujú a predkladajú vlastnú. Akoby dôležitejšie ako prísť na zmysel bolo prezentovať sa. Faktom naďalej zostáva, že ani s najmodernejšou technológiou nevieme rozlúštiť to, čo bolo napísané pred dávnymi rokmi, aj keď sme údajne na vyššej úrovni ako ľudia kedysi. Skutočne? Kto vie, kde je pravda a čo stojí za nemožnosťou dešifrovania Voynichovho rukopisu.

11575 ľudí si prečítalo tento článok 3 ľudí práve dnes  • Translate »