Tajomné miesta na Slovensku 7. časť – Územie drakov

Po celom svete sa objavujú rôzne fantáziou podporované živočíchy, ktoré buď už vyhynuli, alebo údajne nikdy ani reálne neexistovali. Okrem rôznych Jettiov, Lochnessiek, upírov,  Čupakabrov sa do tejto kategórie dajú zaradiť aj draci, ktorých určite pozná každý z vás. Tieto mýtické zvieratá sú však také fascinujúce a populárne nielen na našom území, až je ťažké uveriť, že by boli vymyslené. Boli teda len súčasťou ľudového rozprávania alebo sa u nás skutočne vyskytovali?

drak 1

Kde je prameň existencie drakov?

Pôvod drakov je zahalený rúškom tajomstva. Údajne prvá zmienka o nich je v jednej z najstarších epických básní na svete – v Sumerskom Epose o Gilgamešovi. Takže by sa dalo povedať, že sa o drakoch píše nepretržite. No na rozdiel od súčasnosti, v minulosti boli zmienky o nich faktické. Dokonca ešte v 17. storočí nebolo nič výnimočné písať o drakoch vo vedeckých textoch odborne. Opisované boli podrobne – ich anatómia, stavba tela, spôsob života. Nič nenaznačovalo ich rozprávkovosť. Je možné, že skutočne žili?

Rozdielne chápanie sveta

Západný a východný svet je odlišný vo svojom vnímaní. Západ sa pridŕža skôr materiálna, hmoty a faktov, zatiaľ čo východ je silno duchovný, citový a intuitívny. Odlišnosti sú badateľné vo všetkom, preto nie je prekvapením, že aj pohľad na drakov majú iný. Zaujímavé je, že oba svety drakov poznajú, dokonca ani západná veda ich v minulosti nebrala ako vybájnené bytosti. No keď porovnáme ako sa k drakom stavali, uvidíme značné rozdiely.

drak 2Vo východnej kultúre majú draci svoje dôležité miesto. Sú ospevovaní, uznávaní a je im dopriata veľká pozornosť a úcta. O tom svedčí aj fakt, že im boli stavané chrámy, časté je ich vyobrazenie v umení, robia sa oslavy na ich počesť a v čínskom horoskope nájdete okrem jedenástich stále žijúcich zvierat aj draka (tu sa hodí polemická otázka, prečo by Číňania do horoskopu zahrnuli jediné bájne zviera?). Drak bol považovaný za múdru a magickú bytosť, ktorá bola aj ochrancom. Symbolizuje odvahu a silu a prináša šťastie.

Naopak v západnej kultúre sú draci škodcovia a ľudia miesto úcty, museli proti nim bojovať a chrániť seba aj svoje majetky. Takýto draci chŕlili oheň, konzumovali ľudí . Symbolizujú zlo, násilie, agresiu a často vypovedajú o vojnách.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slovensko je už tradične na pomedzí západného a východného sveta. Zatiaľ čo v minulosti boli draky uctievané, v neskoršom období sa už objavujú v zlom svetle a všetky princezné treba z pazúrov týchto príšer zachrániť. Žiaľ, preonačenie chápania príchodom tohto trendu na naše územie sa netýkal len drakov, rovnako negatívny postoj sme si vytvorili napríklad k vlkom, medveďom, čarodejniciam.

Draci na Slovensku

Na Slovensku máme silne zastúpený folklór, ktorý zahŕňa aj piesne či povesti (dnes známe skôr pod pojmom rozprávky). Vďaka nemu sa dozvedáme dôležité informácie o našich predkoch a hoci sú v súčasnosti mnohé ľudové výpovede brané ako metafory a symboly, nemuselo to byť vždy úplne mimo realitu. Keby bol drak len prerasteným symbolom čohosi, určite by sa v rôznych podobách nevyskytoval po celom svete.

U nás je veľká dračia základňa. O tom, že sa tu vyskytovali, môžu svedčiť aj mnohé názvy lokalít – máme Dračí hrádok, Dračie skaly, Dračiu studňu, obec Šarkan, jaskyňu Šarkania diera atď. Máme množstvo jaskýň a väčších či menších podzemných priestorov, kde by mohli prebývať. Máme, resp. mali sme, nemalé územie lesov. Dokonca kedysi bol na našom území rytiersky spolok s názvom Dračí rád. Nehovoriac o tom, že existujú zmienky v kronikách, kde sa o drakoch píše a kroniky nie sú rozprávkové knihy. V kronike s názvom Spišská kronika, zjavenie draka pod Tatrami je opis zemetrasenia z roku 1662, pri ktorom sa zrútil celý vrch, čo spôsobilo, že sa objavil drak. Údajne hľadal útočisko v opustenom kostole a tam aj zahynul.

dračie skaly

Dračie skaly

dračia studňa

Dračia studňa

šarkania diera

Šarkania diera

obec šarkan

Erb obce Šarkan

 

 

 

 

Draci sú fantastické zjavenia nielen nášho územia, ale celého sveta. Viera v nich je taká silná, že aj keď sa dnes vedci nevedia dohodnúť či skutočne existovali, zas a znova je o nich rozprávané bez najmenšieho zaváhania. Snáď neexistuje človek, ktorý by draka nemal niekde vo svojom podvedomí. Často sa hovorí, že sú súčasťou kolektívnej mysle a že sa nestratia dokiaľ na ne nezabudne posledný človek na Zemi. A čo vy? Myslíte si, že drak má svoje miesto len v detskej predstavivosti?

11039 ľudí si prečítalo tento článok 6 ľudí práve dnes  • Translate »