Tajomné miesta na Slovensku 5.časť – Keď obri stavali val

Val obrov patrí medzi unikátne stavby Slovenska, napriek tomu o ňom mnoho Slovákov nikdy nepočulo. Tento kamenno-zemný útvar sa tiahne od dolného toku Hrona vyššie a na mnohých miestach môžete stále vidieť jeho zvyšky. V čase jeho dokončenia a využívania bol na niektorých miestach širokých až 16 metrov s výškou 6-8 metrov (v priemere 3 metre vysoký a 4 metre široký), inak vodorovný, plochý. Kto a za akým účelom tento obrovský múr postavil a aké technológie pri stavbe využil?

val obrov 4

Foto: www.geocaching.com

Zmienky o ňom

Prvýkrát sa val spomína v 13. storočí ako Fossa giganteum, teda Val obrov, avšak jeho datovanie je neisté. Najčastejšie sa spomína obdobie od 2000 p.n.l – 700 n.l. Na presnom dátume sa nezhodnú ani historici, archeológovia, ani geovedci, hoci ho mnohí z nich neustále skúmajú. Jeho štúdiu sa venoval aj A. Kmeť či M. Bel. Kmeť ho dokonca prvý predstavil v slovenčine v roku 1900. J. Hurník má val za najstaršiu stavbu sveta, staršiu ako pyramídy a historik P. Dvořák ho považuje za jednu z najväčších záhad Slovenska.

Lokality výskytu

Oficiálne údaje hovoria o jednej jeho vetve, ktorá sa tiahne od vrchu Sitno cez Štiavnické vrchy, Dudince až k rieke Ipeľ. Iná prechádza cez Žarnovicu až k ústiu Hrona do Dunaja. Existuje však aj schematicky nakreslený val, ktorý sa tiahol do Dunaja až po Žilinu. Jeho odhadovaná dĺžka je cca 80 kilometrov, pričom niektorí vedci tvrdia, že slovenský val je pokračovaním valu z východného Maďarska, ktorý sa nazýva Sarmatský val a ďalej sa tiahne do Poľska. Podobné valy sa nachádzajú aj v Srbsku a iných krajinách Európy.

val obrov 2

Foto: www.geocaching.com

Okrem názvu „Val obrov“ sa môžete stretnúť aj s oslovením spečený val či slovenský čínsky múr.

Prečo Val obrov?

Pomenovanie Val obrov dostal podľa nálezu pozostatkov bojovníka v jeho tesnej blízkosti, ktorý meral asi dva metre. V dnešnej dobe sa to považuje za obrovskú výšku pre človeka z minulosti, pravdou však je, že to nie je až také výnimočné. V skutočnosti sa na našom území našlo omnoho viac pozostatkov vysokých ľudí, preto sa mnohí domnievajú, že v dávnej minulosti neboli naši predkovia nízki, až neskôr začali zakrpatievať.

Prečo slovenský čínsky múr?

val obrov 3

Foto: www.geocaching.com

Val v mnohom pripomína jedinečnú stavbu čínskeho múra. Svedčí o tom jeho pravdepodobná veľkosť aj nutnosť spolupráce pri jeho výstavbe. Nachádzajú sa v ňom miesta, kde sú prítomné obrovské kamenné bloky, ktorými by musel manipulovať väčší počet osôb. Samotná myšlienka, koľko ľudí muselo pracovať na tejto stavbe a koľko materiálu sa pri ňom využilo, prezrádza, že robota musela byť veľmi dobre organizovaná.

Prečo spečený val?

Val je postavený z kamenia a zeminy, pričom bol spevňovaný drevom (dreveným palisádami a inými konštrukciami). Na niektorých miestach je však val spečený pri vysokej teplote. Je niekoľko alternatív, ako došlo k spečeniu. Jednou z nich je, že na obranu (prípadne rukou nepriateľa) bol val zapálený. Avšak odborníci tvrdia, že týmto spôsobom nemohlo dôjsť k tak vysokej teplote, ktorá by to spôsobila. Inou alternatívou je, že vypaľovanie valu bola cieľavedomá činnosť kvôli zatvrdnutiu a tým lepšej stabilite. Ako ale dosiahli vtedajší obyvatelia teplotu, pri ktorej by sa val takto spiekol? Mnohí bádatelia teda uvažujú nad technológiu, ktorá bola pri jeho stavbe využitá neobchádzajúc ani domnienky o mimozemskej pomoci.

Účel valu

Dodnes sa presne nevie kto val postavil ani za akým účelom, keďže aj samotné určenie veku nie je jednoduché. Niektorí vedci sa zhodujú na tom, že val slúžil na ochranu pred nájazdom nepriateľských vojsk, iní ho považujú za protipovodňový systém.

Mýty a legendy

val obrov 5

Foto: www.onelegend.ru

Jestvuje niekoľko doložených zmienok o obrovskom múre/ vale ako takom v pradávnych textoch, ktoré môžu poukazovať aj na ten náš. V gréckej mytológii sa píše o bližšie neurčenom múre, v severskej mytológii bol z obra Ymira stvorený svet a okolo sveta (Midgaradu) vytvorili z Ymirových rias val na ochranu proti obrom. Podľa ľudovej povesti zo Slovenska, val postavili čerti, aby urobili hranice medzi ich a našim svetom.

Okrem toho v prastarých spevoch Eddy (čo sú podobne ako Védy/Vedy, Santie a Ságy starodávne zdroje múdrosti) sa hovorí vyslovene o vale obrov: „Vingrid je val, kde budú bojovať Surt (meno obra) a bohovia..“ Pozoruhodné je aj to, že Surt podľa mýtu žil v zemi ohňa, čo sa dá pripodobniť k dávnej sopečnej činnosti v okolí Levíc, kde sa nachádzajú aj spečené časti valu. Mohol ich spôsobiť boj obra?

Kam sa za ním vybrať?

Najzachovalejšie časti valu môžete vidieť v Štiavnických vrchoch okolo legendami opradeného Sitna a tiež v Žemberovskom lese v okrese Levice. Žiaľ, časti valu sa stále zmenšujú a zanikajú zásahom poľnohospodárov a obyvateľov blízkych obcí. Je teda možné, že skôr ako sa nám podarí určiť jeho vek aj príčinu, zmizne úplne.

13108 ľudí si prečítalo tento článok 6 ľudí práve dnes  • Translate »