Tajomné miesta na Slovensku 2. časť – Praveké kalendáre alebo miesta, kde pristávalo UFO?

Určite poznáte Stonehenge, snáď najslávnejšie neolitické obradné miesto na svete. Je to systém obrovských vztýčených kameňov a jeho vznik sa odhaduje na 3100 pred n.l. Viete však, že omnoho staršie kultové miesta rovnakého a podobného typu sa nachádzajú aj na Slovensku?

Datujú sa do obdobia 5500-4000 pred n.l., no podobu väčšiny z nich môžeme už len predpokladať na základe makiet, ktoré vytvorili vedci. Prečo sú tieto lokality a objekty skryté a mlčí sa o nich? Prečo sú miesto ochrany ničené? Svedčia predsa o významnom postavení a múdrosti našich predchodcov.

Rondely a Megality

Rondel je kruhový priestor ohradený priekopami, ktoré sú spravidla na štyroch miestach prerušené bránami. V priemere môže mať od 30 až cez 300 m. Uprostred sa nachádza jama alebo jamy neurčitého významu.

Megality sú zvislo do zeme zasadené kamenné bloky, často je ich viac usporiadaných do kruhu a tvoria tzv. Kromplech. Samostatne stojacim sa hovorí aj menhiry.

menhiry Holíč

Foto: www.dobrodruh.sk

Na čo slúžili?

O tom, na čo boli tieto kultové miesta vybudované, sa vedú polemiky.

Menhiry ako samostatne stojace kamenné bloky mohli určovať miesta, kde bola silná energia. Niektorí vedci dokonca tvrdia, že kamene boli touto energiou nabité, čo využívali vtedajší ľudia. To by dosvedčoval aj fakt, že boli takmer vždy kremičitého pôvodu (kremičitý nerast do seba vťahuje energiu zo širokého okolia a tiež ju potom do prostredia vyžaruje) a boli vozené na miesto vztýčenia aj desiatky kilometrov. Mohli slúžiť tieto kamene ako informačné centrá, z ktorých sa ľudia dozvedali dôležité poznatky z okolia? Alebo ich používali ako „nabíjačky“?

Podľa inej teórie menhiry oddeľovali známy svet od neznámeho, takže tvorili akési hraničné body. Prípadne boli orientačnými bodmi mimozemského významu.

Usporiadané menhiry do kruhu mali pravdepodobne podobnú funkciu ako rondely.

rondel 2

Rondely ako kruhové objekty mohli mať obrannú funkciu. Proti tejto teórii však stojí fakt, že mali viac vchodov, väčšinou nevhodnú polohu pre obranu, a boli rozsiahle.

Ďalšou hypotézou je ich sociálna, kultúrna a obradná funkcia, a teda mohli slúžiť ako – našim jazykom povedané – súčasné námestie, centrum. Okolo neho potom stáli drevené osady. Rovnako sa tam mohli vykonávať rôzne obrady. O tom svedčia aj magické obrazce a kresby na niektorých objektoch.

Zaujímavou teóriou je aj tá, ktorá hovorí, že slúžili na astronomické účely – na pozorovanie Slnka a Mesiaca. Môžeme predpokladať, že to malo vplyv nielen na poľnohospodárstvo, ale aj rôzne životné fázy, pretože podľa tejto teórie slúžili miesta ako súčasný kalendár. Dosvedčovať by to mohli jednak presná orientácia vchodov na svetové strany a jednak astronomické výpočty mesiaca.

To, že sú to rozhodne tajomné lokality, dokazuje aj záujem mnohých záhadológov. Erich von Däniken napríklad považuje rondely za napodobeniny pristávacích plôch pre UFO a verí, že sú spomienkami na mimozemské civilizácie. Iní tvrdia, že tvorili v krajine nejakú sieť (mohli slúžiť napríklad k leteckej navigácii) a tak nemožno hľadať odpoveď v jedinom rondele, ale dívať sa na ne kompletne. Boli stavitelia týchto objektov schopní sa na túto sieť dívať z výšky?

Každá z týchto teórií je viac-menej iba hypotetická. Chýbajú nevyvrátiteľné argumenty a dôkazy, ktoré existujú, nie sú dostatočne uchopiteľné.

Rondely sa vyskytujú od východu (tu sú najstaršie) po západ Európy. Prečo ale ďalej nepokračujú? Kto tvoril tieto stavby a za akým účelom? Ak sú pozostatkom nejakej dávnej tajomnej civilizácie, kam zmizla? Boli by sme vôbec schopní dnes pochopiť význam týchto objektov? Je množstvo otázok a príliš málo odpovedí. Žiaľ, nikto nedokáže uspokojivo rozriešiť záhadu týchto magických kultových miest, no môžeme sa o to aspoň pokúšať.

menhiry Holíč 2

Foto: www.dobrodruh.sk

Skryté symboly

Ľudská kultúra od pradávna stavia na symboloch. Čoho symbolom mohli byť tieto kultové stavby?

V prvom rade tu môžeme vidieť najvýraznejší symbol – kruh. S kruhom ako znakom kolobehu života, cyklickosti času, či nekonečnosti (nemá začiatok ani koniec) sa stretávame na každom kroku a môžeme ho považovať za prazáklad symbolov ľudstva, pretože pravdepodobne z neho vychádzajú ostatné. Všetko na svete aj vo vesmíre sa pohybuje v kruhu.

Štyri brány, ktoré sa v rondeloch nachádzali, mohli naznačovať aj kríž v kruhu. Prepojenie zvislej a vodorovnej čiary vyjadruje prepojenie protikladov (svetlo/tma, duch/hmota, život/smrť, vedomie/nevedomie..), takéto spojenie vytvára rovnováhu. Tam, kde sa pretínajú ramená kríža je miesto, kde sa spájajú podzemie, zem aj „nadzemie“ a teda je to obradné miesto s veľkým významom. Kruh, ktorý ho obopína, mohol mať aj ochrannú funkciu.

rondel

Slovensko – raj rondelov

Do dnešného dňa sa na našom území našlo okolo šesťdesiat rondelov, no predpokladá sa, že pri stavebných prácach sa môžu objaviť ďalšie. Nájdete ich v Komjaticiach, Veľkom Cetíne, Branči, Golianove, Hosťovciach, Topoľčiankach, Bučanoch, Šuranoch, Svodíne, Demandiciach atď.

Doposiaľ najvýznamnejší z nich bol v Bučanoch, no pri výstavbe diaľnice bol celý zničený. Spomienkou naň je už len pamätník pri diaľničnom odpočívadle Červeník.

Za najznámejší sa dnes považuje rondel vo Svodíne (pri Nových Zámkoch) a najväčší je v Hosťovciach (priemer má až 250-300 m).

Menhiry nájdete napríklad v Holíči. Vystavené sú na nádvorí manufaktúry, symbolicky v tvare slnečných hodín. Môžete na nich vidieť obrazce (aj keď nie veľmi zreteľné) zvierat aj ľudských postáv. Na mieste náleziska týchto menhirov sa našli ďalšie (predpokladá sa, že je ich tam ešte viac), bohužiaľ, archeologický prieskum tejto lokality sa zastavil. Stavajú sa tam garáže a tak nevykopané menhiry zostali zasypané.

Na všetkých týchto miestach cítiť magickú atmosféru a ak sa rozhodnete ich navštíviť budete vnímať iný rozmer života nielen súčasného, ale aj toho pradávneho. Totiž tí, čo tieto objekty stavali, museli byť nielen veľmi inteligentní, ale mali pravdepodobne zmysly, ktoré nám dnes chýbajú, hoci sa to podľa evolučného vývoja človeka nepredpokladá. Možno vám teda napadne – odkiaľ prichádzame a kam kráčame?

15831 ľudí si prečítalo tento článok 13 ľudí práve dnes  • Translate »