Nový svet vďaka indigovým ľuďom?

Už nejaký čas visí vo vzduchu otázka – čo sa deje s mladými ľuďmi a deťmi? Prečo sa nechcú prispôsobiť, pôsobia nepozorne a zdá sa, že všetko odmietajú? Akoby neustále niečo hľadali a dospelých sa pýtajú na veci, na ktoré im nevedia odpovedať.

Mnohí z nich sa utiekajú do svojich ulít, do svetov predstavivosti a mimozmyslového chápania, pretože majú pocit, že im nikto nerozumie. Túžia po absolútnej voľnosti a len neochotne z nej ukrajujú. Môže ísť o tzv. indigových ľudí alebo len majú dosť nezmyselných pravidiel?

Čo znamená pojem indigoví ľudia?

Od druhej polovice osemdesiatych rokov sa stále častejšie medzi psychológmi a ľuďmi z New Age hovorí o vzrastaní počtu „iných“ detí, ktoré dostali názov indigové. Toto pomenovanie je odvodené od toho, že v ich aure prevláda indigová farba, čo je farba šiestej čakry – tretie oko. Aura je energetické pole človeka a čakry sú centrá, cez ktoré k nám energia prúdi.

indigo_aura

Pretože sa výskum robí na deťoch, najčastejšie sa stretnete s pojmom „indigové deti“, my sa však v článku budeme držať oslovenia indigoví ľudia, keďže väčšina z týchto detí už vyrástla. Deti, čo sa rodia dnes, sú už opäť trochu iné a budete pri nich počuť skôr výrazy – krištáľové, diamantové alebo dúhové.

Charakteristika indigových ľudí

Takéto osoby sú veľmi citlivé a empatické, veľakrát podvedome pociťujú obrovský smútok. Majú silne vyvinutý pocit spravodlivosti a každú lož znášajú ťažko. Bez akýchkoľvek poučení vedia rozoznávať pravdivé od nepravdivého, dobré od zlého, skutočné od falošného.

Niektorí poznajú svoje predošlé životy a uvedomujú si, prečo sú tu. Majú, z nášho pohľadu, nadprirodzené schopnosti (využívajú intuíciu, vidia auru človeka, komunikujú s inými bytosťami). Duchovnému svetu rozumejú omnoho viac ako materiálnemu. Nie je nič výnimočné, keď sa zhovárajú so zvieratami, kameňmi, stromami atď.

Už od detstva majú prenikavý pohľad a sú silné osobnosti. Niekedy sa nevedia vyjadrovať slovne, akoby slovná zásoba neobsahovala výrazy, ktoré pre svoj prejav potrebujú.

Sú citliví na potravu, preto sa stáva, že majú problémy s trávením, keď konzumujú rovnaké jedlo ako napríklad ich rodičia. Často sa preto zameriavajú na zdravé stravovanie, k čomu vedú aj iných. Nepotrebujú veľa spánku, sú čulejší a aktívnejší.

Údajne sú imunitní voči väčšine nákazlivých chorôb, prípadne sa z nich ľahko vyliečia. Na druhej strane však majú citlivý nervový systém a tak ich dokáže preťažiť priveľa hluku a chaosu alebo dlhotrvajúce vzrušenie či citové podráždenie.

indigo_ludia

Nepochopení väčšinou

Indigoví ľudia sú považovaní za asociálnych, pretože sa ťažšie družia a najradšej čas trávia sami. Často im ani iné nezostáva, keďže ich ľudia z okolia neakceptujú.

Pri „obyčajných“ činnostiach sa nudia. Musia mať neustále nové impulzy, aby mohli byť tvoriví. Dospelí ich však za to odsudzujú a stávajú sa voči nim bezmocnými, vychovávať indigové dieťa totiž je pre väčšinu rodičov náročné. Neraz už veľmi malým deťom lekári predpisujú kadejaké utišujúce lieky, aby utlmili ich nespútanú osobnosť. Pri nesprávnej výchove sa uzatvárajú do seba. Mnoho ráz môžu trpieť rôznymi psychickými poruchami, mať so všetkého strach alebo si ubližovať.

Bežne ich spoločnosť hodnotí ako tvrdohlavých, pretože len výnimočne ich donútite robiť to, čomu neveria a počúvať človeka s inými morálnymi hodnotami ako majú oni.

Byť indigovým človekom v terajšom silne materiálnom svete nie je žiadna výhra. Celý život budú narážať na mantinely neporozumení a trestov a po uliciach chodiť s nálepkou ČUDÁK.

Príčiny príchodu indigových ľudí

Veľakrát prichádza takéto dieťa do rodiny akoby na objednávku. Napríklad má rodina nejaké problém a indigové dieťa pôsobí ako učiteľ či liečiteľ.

Takýto ľudia privádzajú iných k zmene myslenia a to je pravdepodobne aj ich úlohou. Nemajú vodcovské ambície ani schopnosti, napriek tomu ich mnoho ľudí nasleduje. Nevedia presviedčať a ani sa o to nesnažia. Menia ľudí len vďaka pôsobeniu svojej nezlomnej osobnosti.

indigo_deti

Ak sa naozaj v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch začalo systematické rozsievanie indigových detí, v súčasnosti dospievajú alebo sú už dospelými. Môžeme teda očakávať zmenu chápania života? Nedali sa zlomiť nezáujmom a tlakom spoločnosti? Dokázali si udržať slobodu a pri vychovávaní svojich potomkov sa prejavia otvorenosťou a pochopením? Pokiaľ ste sa v ich opise našli, možno sami patríte do skupiny týchto ľudí, ktorí majú pred sebou neľahké poslanie. Tak si držme palce ;)

10869 ľudí si prečítalo tento článok 2 ľudí práve dnes  • Translate »