Mystika zvierat: HAVRAN

Na počiatku nebolo nič. Len voda, temnota a Havran. Takto začína povesť niektorých kmeňov severoamerických Indiánov o zrodení sveta a my týmito slovami otvárame rozprávanie o fascinujúcom svete čiernych operencov, ktorí sú múzou nejedného umelca, no majú nezaslúžene nálepku poslov smrti.

kŕdeľ havranovKeď okolo prelietava kŕdeľ havranov alebo sa potulujú ulicami či sedia na náhrobných kameňoch, mnoho ľudí pociťuje úzkosť. Nie je to len ich sfarbenie či charakteristické krákanie, čo im na krídla ukladá prízrak temnoty. Naučili sme sa dívať sa na ne ako na vtákov nešťastia, symbol osamelosti a trápenia. Málokedy v našich končinách započujete o havranoch niečo pozitívne, práve naopak – prináša vraj smrť, ohlasuje chorobu a vojnu. Tieto nádherné vtáky však majú v sebe omnoho viac. Svet je treba vnímať otvorene a občas sa naň pozrieť aj z opačnej strany než z tej, na akú sme zvyknutí.

Kto je kto?

Havran, vrana, krkavec – sa zaraďujú medzi spevavce čeľade krkavcovitých. Sú veľmi inteligentné a vďaka vyvinutým hlasivkám dokážu napodobňovať rôzne zvuky vrátane ľudskej reči. Okrem toho majú aj iné pozoruhodné psychické vlastnosti, čo im umožňuje naučiť sa mnoho vecí.

Vrana – môže byť čierna a sivá, dorastá do dĺžky cca 50 cm. Má čierny zobák aj končatiny a po zemi sa pohybuje minimálne (radšej lieta). Nemení svoje pôsobisko počas ročných období.

Havran – veľkosťou je rovnaký ako vrana a rozlíšiť sa dá ľahko vďaka bledému zobáku a tiež tzv. „nohaviciam“ (odstávajúce perie na nohách). Havran sa na rozdiel od vrany rád pohybuje po zemi. Jeho perie je výrazne čierne až s modrými odleskami. Veľké kŕdle havranov u nás možno vidieť najmä v zime, kedy prilietavajú zimovať. Vtedy sa často pripájajú k vranám.

Krkavec – je najväčším vtákom z krkavcovitých (oproti vrane a havranovi je jeho veľkosť evidentná), má čierny zobák a čierne lesklé perie, ktoré mu na hrdle odstáva. Vo voľnej prírode na neho natrafíte zriedka, z časti preto, že je plachý a skrýva sa (je doslova ostražitý a nedôverčivý) a z časti preto, že ho človek takmer vyhubil.havran 2


Ľudia si ich mýlia, resp. nerozlišujú ich, čo sa tiahne už od pradávna, preto je aj symbolika s nimi spojená totožná a pomenovanie „havran“, „vrana“, „krkavec“ sa používa ako synonymum. Poznámka: My sa tiež v článku ujmeme havrana, ale väčšina povedaného, platí aj pre vranu a krkavca. Rozdiel medzi nimi je najmä v spôsobe života (havrany žijú v kŕdľoch, zatiaľ čo krkavec samotársky len s družkou, no a vrana je kdesi na polceste samoty a spoločenského života).

Duchovný učiteľ

V našej dnešnej kultúre nemá havran dobré postavenie, avšak nebolo tomu vždy tak. U Indiánov, ale aj ostatných prírodných kmeňov neexistovalo škatuľkovanie prírody na dobré a zlé. Všetko, čo sa v nej nachádzalo, zrodila Veľká matka príroda a bolo súčasťou celku, preto nemohlo byť negatívne.

indiánska mytológiaV legendách Indiánov boli havrany strážcami tajomstva a duchovnými učiteľmi. Predstavovali nadprirodzenú silu. Indiáni sa ich dokonca snažili prilákať k svojim sídlam (aspoň počas rituálov) a ich pierka hrdo nosili vpletené vo vlasoch alebo ako súčasť obradných predmetov. Zabiť havrana sa nesmelo, človek si tak pohneval rôzne mystické bytosti.

Severoamerickí Indiáni kmeňa Haida majú vo folklóre havrana často zobrazovaného na totemových stĺpoch ako drží v zobáku červenú guľôčku a tá predstavuje slnko. Podľa tohto mýtu bol pôvodne havran pestro sfarbený a očernel, keď išiel získať slnko. To ukradol zlý strýc a zavrel ho do truhly vo svojom dome. Havran ho vzal do zobáka, no uletieť musel dymovým otvorom a tak sa zamazal sadzami.

Nositeľ svetla

V staroveku bol havran symbolom svetla a svetelných bohov. Dokonalý inštinkt, dlhovekosť a inteligencia – to sú vlastnosti, ktoré z neho robili božích poslov. Podobná symbolika nie je až taká ojedinelá ako by sa mohlo zdať, keďže v našom vedomí je havran skôr ako metafora temnoty.

havran sedíBol posvätným zvieraťom našich predkov, ktorí nosili jeho pierka ako ochranu pred zlom. Stal sa symbolom slovanského slnečného boha Svantovíta. A keďže je Svantovít vševidiaci ako Slnko a prorokuje, rovnakým je aj havran. Naše pôvodné rozprávky často rozprávajú o havranoch, ktorí prinášajú živú a mŕtvu vodu. Toto pôsobenie je povahou slnečného boha, ktorý zo zimy urobí leto a z tmy svetlo. Havrany sa objavujú práve v období zimy, kedy svojim krákaní privolávajú slnko (jar).

Spájaný bol tiež s dušami predkov. Ľudia verili (o čom svedčí množstvo povestí), že havran dokáže prekročiť hranicu medzi životom a smrťou bez toho, aby umrel. Stával sa tak sprievodcom aj po ríši mŕtvych, čo umožňovalo komunikáciu s predkami. V niektorých povestiach dokonca prináležal Morene.

severskej mytológii boli dva havrany sprievodcovia boha Odina. Sedávali mu na ramenách a volali sa Hugin (myšlienka) a Munin (Pamäť). Každý deň za úsvitu ich Odin vypúšťal, aby obleteli Midgarad (svet ľudí) a naspäť do Valhally sa vracajú za súmraku šepkajúc mu do uší všetky novinky, ktoré videli a počuli. Havran je tu teda symbolom vedenia a myslenia.

odin

Aj Kelti si havrana vážili. Súvisel s Lughom (Lugom), bohom svetla a otcom umenia a všetkých remesiel. Jeho meno doslovne znamená svetlo (jasný a žiariaci), ale tiež havran. Mnohé legendy opisujú ako mu z tváre vyžarovalo silné svetlo, kvôli čomu mu len málokto dokázal hľadieť priamo do tváre. Okrem toho mali Kelti aj bohyňu Morrigan (Veľká kráľovná či Pani prízrakov), ktorá bola bohyňou plodnosti, veštby, vojny, osudu a smrti a stala sa patrónkou čarodejníc. Objavovala sa na bojiskách ako havran, no do bitiek nikdy nezasahovala.

Mnoho ázijských národov pokladalo havrana za spolustvoriteľa sveta. Podľa legendy havran prederavil nebeskú jurtu, aby cez ňu na zem mohlo preniknúť svetlo a teplo. V čínskej mytológii havran symbolizuje slnko. Uctievaný je trojnohý slnečný havran (wu-ja). Pôvodne ich bolo desať a ich sila bola taká obrovská, že šírili neznesiteľné teplo. Aby sa na zemi dalo žiť, musel nebeský lukostrelec Chou-i deväť z nich zastreliť. Už na najstarších zachovaných kamenných reliéfoch možno vidieť havrana ako zviera zastupujúce Slnko s jeho protikladom Mesiacom zastúpeným zajacom.

V Japonsku havran symbolizuje rodinnú lásku. Podľa Anglosasov sa kráľ Artuš po smrti premenil na havrana.

Čierny ako havran

havranyV súčasnej európskej symbolike majú havrany od svetla ďaleko a sú ponímané ako poslovia smrti. Prichádzajú so zimou prinášajúc strach. Objavujú sa na cintorínoch, popraviskách, bojiskách. Negatívny obraz je im prisudzovaní aj pre ich čierne perie, pretože čierna farba je chápaná ako farba smútku, choroby, zla. Okrem čiernej farby peria desí aj ich jedálniček. Živia sa požieraním uhynutých živočíchov. V skutočnosti je to dobrá vlastnosť, hoci pre našinca dosť odpudivá, udržuje totiž prírodu v rovnováhe.

V Egypte sú rozšírené príbehy o kliatbe faraónov, kde zakliateho prenasleduje havran až dovtedy, kým ho svojou všadeprítomnosťou neuštve. Potom mu začne ďobať do hlavy. Táto kliatba sa údajne nemusí naplniť fyzicky, často havran prichádza do sna, avšak psychické rozpoloženie takto postihnutého človeka je narušené. Takisto z Egypta pochádza vyloženie sna o havranovi – ak sa žene sníva, že privedie na svet havrana, porodí postihnuté dieťa.havran 1

V kresťanstve sa havran prirovnáva k nevercom a odpadlíkom najmä preto, že v Biblii Noe vypustil havrana ako prvého po potope, aby našiel zem. Ten sa usadí na pevnine, kde sa hostí zbytkami uhynutých zvierat a oddáva sa obžerstvu. Najčastejšie sa teda stretávame s havranom ako symbolom lakomstva a svetských nerestí. Príchod havrana značí aj zlú predtuchu. Avšak iný výklad tej istej časti hovorí o havranovi ako dobrom zvestovateľovi, ako symbole obnovy. Havran sa na archu nevrátil preto, lebo potopa už pominula a dal tak signál Noemu, že sa môže vrátiť na zem.

havranAj v antickej mytológii má svoje nie príliš kladné miesto. Pôvodne mali biele perie a sčernali až po tom, čo havran povedal Apollónovi (bohovi Slnka) o nevere ženy, ktorú miloval. Aj napriek tomu bol havran považovaný za jeho sprievodcu. Súhvezdie Havran rozpráva iný príbeh zo studnice antických mýtov. Apollón poslal havrana pre pohár živej vody ako obeť pre Dia. Ten sa cestou zastavil pri figovníku a keďže jeho plody neboli zrelé, počkal, kým dozrú. Keď sa vrátil, povedal Apollónovi, že mu cesta trvala tak dlho kvôli Hydre (vodnej príšere) brániacej mu nabrať vodu. Apollón však odhalil lož a potrestal havrana večným smädom tak, že ho umiestnil na oblohu vedľa súhvezdia pohár, kde mu nedovolí napiť sa Hydra.

V mnohých rozprávkach majú čarodeji a čarodejnice svojich čiernych operencov, ktorí im slúžia napríklad ako špehovia, no neraz sa na nich dokonca premieňajú. Okrem toho sú často do ich podoby zakliati ľudia. Havrany prinášajú pochmúrne veštby a svojim krákaním privolávajú dážď.

Harmonické spojenie

havran letíPri meditáciách, snoch a duchovnej symbolike má havran nezastupiteľnú úlohu. Mnoho ľudí si ho buď vyberie ako sprievodcu, alebo sa u nich objaví sám. Prichádzajú z hlbokého podvedomia a vyzývajú nás posunúť sa vpred a poraziť svojich démonov. Nikdy do ničoho nenútia, nie sú aktívni ani agresívni, každé rozhodnutie nechávajú v rukách človeka.

Šamani počas tranzu havrana vyhľadávali. On totiž ako jediný údajne pozná cestu k bráne smrti. A tak v čase obradov alebo snov žiadali havrana, aby ich k nej priviedol. Tam sa mohli stretnúť s inými dušami a zistiť, či už prišiel čas prekročiť ju.

Havran je múdry a trpezlivý spoločník. Nikdy sa nikam neponáhľa. Ukazuje človeku temné stránky jeho duše a dáva mu silu sa s nimi vysporiadať. Je v nich skutočne niečo ponuré a zároveň svetlé a aj to z nich robí mystické zvieratá. V spojení so zimou pohľad na ne ponúka vyslovene harmóniu. Veď uznajte, snehobiela krajina obsypaná čiernymi vtákmi – ako noty v osnove, stíšenie sa, ako jin a jang.

17523 ľudí si prečítalo tento článok 20 ľudí práve dnes  • Translate »