Lietajúce stroje z pradávnych dôb

Túžba lietať je stará snáď ako ľudstvo samé. V histórii letectva sú zaznamenané pokusy lietať na šarkanoch v 6. storočí n.l., v 9. storočí prvý let klzákom, no až v 20. storočí sa objavuje prvé lietadlo s vlastným pohonom, ktoré skutočne lietalo. Avšak čo ak je pravda niekde inde a ľudia lietali dávno predtým ako sa oficiálne uvádza? Záznamy o lietajúcich strojoch nie sú totiž v prastarých pamiatkach našich predkov ničím výnimočné.

vimana 2

Lietajúce stroje sa objavujú v mytológii rôznych národov, no indická kultúra je nimi presiaknutá. Dokonca tu bolo spísané niečo ako letecký manuál k riadeniu týchto strojov. Mohli starí Indovia používať lietajúce stroje už pred tisíckami rokov alebo boli autori týchto textov ovplyvnení svojou fantáziou?

vimana 1Vimán alebo Vimana (Dévanágarí) je mnohovýznamové staroindické slovo, ktoré okrem rôznych palácov a chrámov označuje aj akési lietajúce stroje pripomínajúce často pyramídy. Zmieňujú sa o nich staroindické eposy písané v sanskrite, napr. Mahábhárata, Ramájana, Ghátotrachapadma,Bhagaváta Purana, Samarangana Sútradhara atď. Popri tom sa vimany objavujú na starých freskách a rytinách po celom svete.

Popisované sú ako nástroje bohov s obrovskou silou. Mohli sa pohybovali ako had, ale vedeli aj rotovať, prípadne stáť na mieste. Lietať sa na nich dalo nielen vo vzduchu, ale aj pod vodou. Dokázali sa maskovať (dokonale prispôsobiť okoliu), využívali aj energiu zo Slnka a vetra, vyžarovali lúče, ktorými mohli paralyzovať.

Pravda v staroindických eposoch

MahabharataEpos Mahábhárata je kronikou staroindického rodu Bharátov. Popisuje nenávisť medzi dvoma rodinami z tohto rodu – Kuruovcov a Pánduovcov približne v 1. tisícročí p.n.l. Nepriateľstvo rodov vyvrcholí v záverečnej zničujúcej bitke, do ktorej zasiahli bohovia. Boj trval 18 dní a vyrazilo proti sebe 18 armád, navyše sa celá vojenská akcia odohrávala za pomoci bojových prostriedkov s technológiou, akú poznáme dnes. Výsledkom bolo vyhubenie Kuruovcov Pánduovcami za použitia zložitých lietajúcich strojov – vimanov. Majú tu guľovitý alebo kopcovitý tvar.

“..pilot vimanu vrhl na skvoucí se trojici měst střelu obsahující vesmírnou energii. Zdvihl se zařící oblak dýmu jasnější než tisíc sluncí a města pod ním byla proměněna v prach a popel. Když viman opět přistál, zářil jako kus antimonu..“

Niektorí vedci sa domnievajú (a to nielen v prípade tohto eposu, ale mnohých iných, ktoré opisujú hrôzostrašné bitky s použitím vyspelých zbraní), že nešlo o vymyslené príbehy, ale skutočnosť, ktorú dosvedčujú aj rôzne miesta so zostatkovou radiáciou a spečené horniny.

V epose Rámájana, ktorý je o živote avatara Ráma, je podrobne zachytený proces lietania vimanov a tiež ich opis z vnútra. Malo ísť o dvojposchodové stroje klobúkového tvaru s kupolou a kruhovými oknami. Lietali vďaka ortuti a vetru a vydávali pri tom melodický zvuk. Dokázali preletieť obrovské vzdialenosti, mohli stúpať, zastať vo vzduchu, ale vedeli sa pohybovať aj po zemi alebo pod vodou.

Ďalší sanskritcký text Samarangana Sútradhara,čo je vlastne encyklopédia klasickej indickej architektúry, zachádza ešte ďalej a o záhadné lietajúce stroje nemá núdzu. Sú tu zmienky o presnom opise vimanov, ale dokonca aj inštrukcie ako ich postaviť.vimana 3

„Trup vimany musí byť silný a odolný, ale z ľahkého materiálu ako veľký vták. Dovnútra sa musí dať ortuťový motor a pod neho železné zahrievacie ústrojenstvo. Človek sediaci vo vnútri môže pomocou neviditeľnej sily skrytej v ortuti, ktorá uvedie do chodu prúdový motor, cestovať oblohou na veľké vzdialenosti. Pohyby vimán sú takéto: môžu vertikálne stúpať, vertikálne klesať a pohybovať sa šikmo dopredu a dozadu. Pomocou týchto strojov môžu ľudia lietať vzduchom a nebeské stvorenia môžu zostúpiť na zem.“

vimanaZaujímavosťou tohto textu nie sú len lietajúce stroje, ale tiež poznámky o nebeských stvoreniach. Kto sa skrýva pod týmto pomenovaním? Mohli to byť mimozemšťania, ktorí starých Indov naučili vimany zostrojiť? Dosvedčiť by to mohla pasáž z babylonskej knihy zákona Hakatha, ktorá zahŕňa skutočné listiny, dlhopisy, súkromné listy, súdne rozhodnutia a iné. Píše sa v nej: „Je veľké privilégium môcť riadiť lietajúci stroj. Umenie lietať patrí medzi naše najstaršie znalosti. Dar od tých na nebesiach. Odovzdali nám toto umenie, aby sme zachránili mnoho životov.“

Vo všetkých týchto textoch je možné vidieť, kto mal výsadu riadiť lietajúci stroj. Evidentne nemohol lietať ktokoľvek, no boli to výlučne členovia z niektorých z najvyšších indických kást – Brahmanov.

Príručka pre pilotov

Vimaanika ShastraVimaanika Shastra, tento staroindický text je poslednou dochovanou časťou z dnes už údajne neexistujúcej rozsiahlej knihy Yantrasarvasa. V texte sa hovorí o technológiách dávnych civilizácií Zeme v období 250 000 až 5 000 rokov p.n.l., kedy by podľa súčasných archeológov a historikov žiaden pokročilý národ nemal existovať. Ako je teda možné, že napriek tejto technickej príručke pre pilotov, ktorá opisuje lietanie na lietajúcich strojoch skonštruovaných pred stovkami rokov, sa ešte aj dnes zhadzujeme pri otázkach vyspelosti našich predkov?

Vimaanika Shastra má viac ako desať kapitol. Jedna kapitola obsahuje podrobné informácie o tom, čo sa musí pilot vimanu naučiť, v inej kapitole sa hovorí o presnom opise materiálov, z ktorých sú stroje zostrojené a tiež o tom, kde a akým spôsobom sa dajú získať. Ďalšia kapitola vymenúva typy vimanov (je spolu 12 typov) a popisuje aj konštrukciou niektorých z nich. V skutočnosti ale podrobný opis vimán a ich konštrukciu nenájdete, čo autor odôvodňuje tým, že táto znalosť by ľuďom umožnila zničiť seba aj Zem, preto zatiaľ nemôže byť zverejnená. Vzdáva tiež úctu božskej bytosti, ktorú je možné navštíviť len použitím vimán, pričom je evidentné, že sa nejedná o nadprirodzenú bytosť (Boha ako ho vníma trebárs kresťanské náboženstvo), ale o tvora/tvorov z inej planéty, ktorí učili ľudstvo.

Pôvod tohto textu je však sporný, vzhľadom na to, že bol dlhé roky predávaný iba ústnym podaním a spísaný len zhruba pred sto rokmi.

vimana stroj

Pred niekoľkými rokmi boli nájdené ďalšie texty zmieňujúce sa o mýtických lietajúcich strojoch. Objavené boli v Lhase (Tibet) a tím vedcov, ktorý na preklade pracoval, sa len opatrne vyjadroval o ich význame. Majú totiž obsahovať pokyny pre budovanie medzihviezdnych vesmírnych lodí fungujúcich na základe nám neznámeho antigravitačného princípu.

Aj s ohľadom na chyby počas prekladu textov je zrejmé, že vimany boli lietajúce stroje a ich používanie je zaznamenané pred viac ako 3 000 rokmi. Kde sa teda podela civilizácia, ktorá už v dávnych časoch dokázala využívať takú technológiu? Ako je možné sa na všetok pokrok jedného dňa zabudlo a muselo sa začínať odznova? Nebyť kúskov mozaiky, ktorú už storočia staviame, boli by sme schopní zabudnúť na svoju minulosť. No napriek zjavnej existencii lietajúcich strojov aj naďalej zostanú tieto fakty pre mnohých len príbehy z oblasti sci-fi.

809521 ľudí si prečítalo tento článok 209 ľudí práve dnes  • Translate »