Intuitívne vnímanie – fakt alebo fikcia?

Povedali ste si už niekedy „Mal som dať na svoj šiesty zmysel“ alebo „Moja intuícia hovorí, aby som tam nechodil.“? Je niečo vyššie v nás, čo nám radí ako sa zachovať alebo sú to len naučené reakcie na predpokladané akcie? Čo je intuícia a ak uveríme, že existuje, dá sa jej naplno dôverovať?

Intuícia

Intuícia (z latinčiny in-tueorin-tuitum) alebo šiesty zmysel wikipedia definuje ako vhľad, náhľad. Je to „momentálny stav pochopenia, vedenia, alebo uvedomenia si konkrétnej veci, pričom tomuto stavu nepredchádzala žiadna percepcia ani uvažovanie.“ (wikipedia) Umožňuje vnímanie za rámec toho, čo je viditeľné zmyslami, preto sa často nazýva aj mimozmyslovou. Jung ju charakterizoval ako vnímanie prostredníctvom nevedomia.

Intuícia je vnútorný pocit chápania niečoho bez toho, aby sme si uvedomovali príčinu; akési tušenie, podvedomé poznanie. Zaujímavé je, že keď hovoríme o intuícii, akoby ani nebola nutná presná definícia, pretože každý vie alebo tuší, čo máme na mysli.

Intuitívne posudzovanie je prirodzené a samozrejmé a tým, že sa dostáva do mysle náhle, nie je človek schopný odhaliť odkiaľ pochádza.

Z histórii je známe, že šiesty zmysel majú vyvinutejší ženy. Mnohí odborníci tvrdia, že sa intuícia nachádza v pravej hemisfére mozgu a keďže aj túto využívajú častejšie ženy, skôr zacítia rôzne predtuchy. Najviac však túto schopnosť dnes využívajú deti. Prečo?

Deti sa rodia čisté a slobodné, bez cudzích myšlienok, názorov, bez hraníc, ktoré si počas života staviame. Vnímajú svet všetkými zmyslami. To my ich učíme (rodičia, škola, spoločnosť) ako majú chápať svet, hovoríme im, čo majú robiť a tak sa prestanú spoliehať na intuíciu. Schopnosti, ktoré nepoužívame, zabúdame. Aj preto v dospelosti málokto pracuje s intuíciu vedome.

Všimnite si, že sa od detstva učíme byť racionálni. Potrebné je vo všetkom hmatateľnom napredovať, byť lepší, najlepší. Všade sme porovnávaní s inými a keď nie sme podľa merítok na ich úrovni, neustále počúvame, že sa máme zlepšiť. Takéto správanie nie je prirodzené, pretože každý sa rodí s inými schopnosťami a miesto víťazenia nad inými, by sme sa mali učiť, pomáhať si navzájom.

Vnímanie pomocou intuície

Je pravdepodobné, že v minulosti ľudia intuitívne vnímanie využívali omnoho viac. Zrejme bolo bežnou súčasťou života a učilo sa rovnako ako sa učí rozprávať, chodiť, poznávať svet. V istom období došlo k obratu a všetky schopnosti (dnes hodené do škatuľky mimozmyslových) sa zakazovali, dokonca až trestali. Ľudia s otvorenou mysľou boli a sú nebezpeční. Naučili sme sa preto vnímať prísne materiálne. Nič, čo sa nedá odsledovať piatimi oficiálnymi zmyslami, neexistuje. Napriek všetkému v nás intuícia je, rovnako ako sa nemôžeme zbaviť myšlienok, pocitov, spomienok, aj keď sú nehmotné.

intuícia

S intuitívnym vnímaním sa rodíme. Stáva sa, že aj keď o ňom nemáte žiadne poznatky, dostanete záblesk nejakej predtuchy. Nebudete ho vedieť zadefinovať, ani pochopiť, ale bude vo vás. Napríklad dostanete z niečoho strach, aj keď si rozumovo uvedomujete, že sa nemáte čoho báť. Na to, aby ste mohli snívať, nepotrebujete vedieť aký je proces snívania. No bez toho, aby ste sa sen naučili vnímať, mu sotva porozumiete.

Často sú predtuchy negatívne, pretože sme negatívne nastavení a pretože negatívny pocit nami viac zarezonuje. Aj preto sa šiesty zmysel vníma ako nutné zlo, prekliatie. Nemalo by tomu tak byť. Vďaka intuitívnemu vnímaniu totiž môžete pochopiť veci, ktoré sa zdanlivo pochopiť nedajú.

Kde intuícia sídli?

Intuitívne vnímanie, emócie či tvorivosť sú podľa odborníkov špecializáciou pravej hemisféry, ako už bolo spomenuté vyššie. Táto hemisféra inklinuje ku všetkému pocitovému a bežnými zmyslami neuchopiteľnému. Objektom jej skúmania je abstraktný svet.

Podľa inej teórie sa intuícia nachádza na vrchole hlavy v mieste tzv. lebečného šva, ktorý vlastne obe hemisféry spája. Deti sa rodia ešte s lebečnými kosťami oddelenými a zrastú sa až po narodení. To vedie k mnohým zaujímavým diskusiám o energetickom centre človeka v tejto oblasti a napojení na vesmír.

Pravdou je, že ak presúvate pozornosť smerom k vrcholu hlavy, dôjde u vás k zmene mozgových vĺn a dostanete sa do stavu alfa, ktorý vedie k mimotelovým zážitkom. Takto môžete otvárať aj bránu k šiestemu zmyslu a pracovať s ním.

Ako rozvinúť intuitívne vnímanie?

Rôzne adrenalínové a silné stresové situácie, pomáhajú intenzívne vnímať svoje vnútro a tým sa spojiť aj so svojou intuíciou. Samozrejme, nevystavujte sa cielene takýmto stavom, skôr sa naučte pracovať s vedomím a podvedomím aj v pokojnom rozpoložení.

intuícia 2

- ak sa chcete vedieť spoľahnúť na svoju intuíciu, potrebujete vnútornú istotu. Tú nadobudnete dôverou v seba a svoje činy. Bez nej máte tendenciu spochybniť čokoľvek vykonáte

- taktiež sa musíte naučiť poznať sám seba

- ďalším dôležitým bodom je vnímať vonkajší svet, všímať si detaily, prepájať situácie a pozerať sa na ne zo širšieho pohľadu

- a samozrejme cvičiť, veď ako sa hovorí – cvičenie robí majstra

Čo takéto vnímanie prinesie?

Intuícia, resp. vnímanie prostredníctvom intuície vám dá pravdivý pohľad. Napríklad, keď sa potrebujete rozhodnúť, vďaka šiestemu zmyslu vaše rozhodnutie nebudú ovplyvňovať cudzie názory. Lekári využívajú intuíciu pri diagnostike, obchodníci pri investíciách, študenti na skúškach, umelci pri svojej kreatívnej práci ako momentálne vnuknutie, v bojovom umení sa využíva pri očakávaní útoku. Je našou súčasťou, hoci o tom ani nemusíme vedieť.

Vďaka nemu sa naučíte si veriť. Ak chcete niečo zistiť, môžete po tom pátrať. Zájdete do knižnice, budete čítať rôzne knihy, použijete google, opýtate sa na názor priateľov. Vždy sú to ale poznatky iných ľudí, nikdy to nebude čistá informácia. Takúto vám dám len vaša intuícia.

Pri vysokom stupni rozvinutia svojej intuície môžete zachytiť myšlienku iného skôr ako ju vysloví. Budete rozoznávať farby, či tvary bez toho aby ste použili zrak, len pomocou svojho vnútorného zraku. Spoznáte pocity ľudí, keď vojdete do miestnosti. Naučíte sa rozumieť svojim predtuchám a možno vďaka intuícii raz vytvoríte úchvatné dielo.

intuícia 3

Dnes máme tendenciu veriť, iba tomu čo vidíme. Keď schudneme, priberieme, narastú nám svaly, prefarbíme si vlasy atď. – to všetko je evidentné. Ale to čo je hlboko v nás nemáme ako iným ukázať a tak tomu nedôverujeme ani sami. Snažíme sa, aby naša realita bola konkrétna a definovateľná. Vezmite si napríklad čas. Meriame ho a zadeľujeme, napriek tomu je nefyzický, abstraktný. Hoci máme určené merné jednotky času, pre každého majú inú hodnotu. Máme myšlienky a pocity, ale netušíme, odkiaľ sa berú. Vnímame obrazy, ktoré nezachytili naše oči a zvuky, ktoré nezachytili naše uši. Toľko toho nevieme identifikovať, no len preto sa to nestane neskutočným.

Nesnažte sa všetko konkretizovať, dajte priestor aj tomu, povedzme „iracionálnemu“ a uvidíte aký ľahší sa vám zrazu život bude zdať.

Na záver si môžete urobiť test, ktorú mozgovú hemisféru využívate. Kliknite na obrázok so ženskou siluetou, začne sa otáčať  a vy si všimnite, do ktorej strany sa otáča.

test-hemisfer

Ak sa točí v smere hodinových ručičiek, práve teraz využívate viac pravú hemisféru. Ak sa točí v protismere hodinových ručičiek, využívate ľavú hemisféru.

Sústreďte sa na ňu a vedome prepínajte medzi hemisférami, tak aby sa točila do tej strany, do ktorej sami chcete.

14848 ľudí si prečítalo tento článok 4 ľudí práve dnes  • Translate »