Holotropné dýchanie: cesta domov

Dýchanie je proces, ktorý musí vykonávať každý z nás. Ľudské telo bez neho funguje iba krátky čas. A hoci je pre nás nevyhnutnosťou, nevenujeme mu takmer žiadnu pozornosť. Na jedlo a pitný režim dbáme (možno aj viac ako by bolo zdravé), no dýchaním sa nezaoberáme. Načo, veď dýchame automaticky, to stačí, nie?

Prvý a posledný výdych ohraničuje životnosť tela. Duchovne povedané – dychom sa život začína aj končí. A aj napriek všeobecnému nezáujmu už oddávna existuje množstvo teórií, filozofií a učení zameraných na dýchanie. Dýchaním sa môžete uzdraviť, priblížiť sa k smrti, a tiež zažiť rôzne zmenené stavy vedomia. Staré čínske porekadlo znie: „Ako dobre dýchaš, tak dlho si živý.“

Cieleným dýchaním bližšie k sebe

holotropné dýchanieS dôrazom na správne dýchanie ste sa určite stretli. Dôležité je pri cvičením, pri meditáciách, plávaní, speve a podobne. Čoraz častejšie je však počuť ohlasy o nesprávnom dýchaní pri bežnom fungovaní. Údajne sme dávno zabudli ako sa dýcha. Možno sa vám to bude zdať pritiahnuté za vlasy, ale čím je rýchlejšia doba, zrýchľuje sa všetko – aj dýchanie. Dýchame plytko a nedostatočne okysličujeme mozog a jednotlivé orgány. Dennodenne dochádza k stresovým situáciám, ktoré nie sme schopní zvládať, pretože nevieme upokojiť svoj dych. Nepracujeme s tým, čo máme a vzdávame sa pocitu voľnosti, veď môcť sa nadýchnuť z plných pľúc je oslobodzujúce.

Sú rôzne spôsoby dýchania, ktorými sa môžete dostať k bráne vlastného sebapoznania, avšak existuje jeden, s ktorým ju prekročíte. Holotropné dýchanie vám ukáže, kto ste.

Fakty o holotropnom dýchaní

Slovo holotropný znamená smerujúci k celistvosti. Túto techniku do dnešnej podoby vyvinul český psychiater MUDr. Stanislav Grof. Sám Grof ako študent absolvoval dobrovoľne experimenty s LSD, ktoré mu otvorili dvere k mystickým zážitkom. Neskôr sa venoval skúmaniu účinkov psychotropných látok u ľudí umierajúcich na rakovinu.

Keď bolo užívanie LSD oficiálne zakázané, Grof sa nechcel vzdať cesty, na ktorej už bol, hľadal spôsob ako dosiahnuť zmenený stav vedomia bez použitia omamných látok. Študoval (spoločne s manželkou, ktorá sa intenzívne venovala joge) techniky starých prírodných kultúr a orientálnych duchovných tradícií – rozličné meditácie, hrdelné spevy, šamanské praktiky, domorodé obrady, stavy hypnózy. Pochopil, že pomocou dýchania sa dá ovplyvňovať vedomie človeka a zameral sa naň. V ďalšej fáze ho skombinoval s evokatívnou hudbou a prácou s telom (za účelom odbúrania energetických blokov). Takto vznikla technika známa ako holotropné dýchanie.

hol.dychanie

Vo svojej podstate holotropné dýchanie nie je žiadnou novinku. Už stáročia sa využívalo na cestu do iných svetov alebo liečenie, akurát pre našinca sa stalo zabudnutým.

Ako sa holotropne dýcha?

Základom je zvýšenie tempa dýchania. Za plného sústredenia sa dych zrýchli a predĺži, čo uvoľní obranné psychické mechanizmy a pomôže sa vnoriť hlboko do seba. Dôležitou súčasťou je hudba, ktorá umocňuje samotné dýchanie. Najlepšie je na úvod pomalá meditačná hudba, ktorá sa postupne zrýchľuje a jej rytmika sa zvyšuje.

dychanieV počiatočnej fáze je dobré ležať so zviazanými očami. Počas dýchania sa poloha mení podľa situačného prežívania (kľak, nekoordinované pohyby, metanie sa, napodobňovanie zvieracieho správania alebo akéhokoľvek pohybu, ktorý prežíva vnútorne).

Nutné je upraviť stravu pred aj po a počas dýchania sledovať pokyny vlastného tela. Nezameriavať sa na konkrétny cieľ, skôr vnímať to, čo sa ponúka.

Na záver celého procesu sa kreslia mandaly ako obrazové vyjadrenie pocitov, ktoré človek mal. Vďaka tomu sa prenesú nefyzické vnemy do hmotného sveta a človek sa tak môže k zážitkom vracať aj neskôr.

Po holotropnom dýchaní je potrebné zostať v pokoji, najlepšie sám so sebou. Vyhýbať sa hlučnej hudbe aj prostrediu, nevystavovať sa žiadnym rušivým elementom (ani televízia či počítač). Ideálny je pobyt v prírode a kontakt so zvieratami.

Kam vás môže doviesť?

holotropBežné zážitky vyvolané holotropným dýchaním sú z obdobia počatia, vývoja plodu v maternici a pôrodu, čo má obrovský vplyv na psychiku. Mylne sa predpokladá vnem človeka až po narodení. Každá bolesť aj radosť, strach či zúfalstvo prežité v tomto období sa odráža na kvalite života a keďže si na to málokto spomína (a rodičia o tom budú sotva farbisto rozprávať), často ani nevieme, čo nás trápi.

Rovnako holotropné dýchanie pomôže rozpamätať sa a znovuprežiť staré traumy. Veľakrát vedome ani nevieme, že sa nám niečo také vôbec stalo. Niekedy si človek vybaví aj veci, ktoré mu boli zakryté, napríklad narkózou alebo bezvedomím.

Inou kategóriou je prekročenie hraníc priestoru, stotožnenie sa s iným osobami, zvieratami, dokonca aj rastlinami či neživou hmotou. Môžete prežiť skupinové vedomie a mať rozmanité kolektívne vnemy, môžete sa zjednotiť s celým vesmírom, spoznať život predkov, vývoj planéty. Môžete stretnúť rôzne bytosti, božstvá, univerzálne archetypy, symboly, prípadne okúsiť aj úplnú prázdnotu.

holotropicZážitky spojené s holotropným dýchaním sú neobmedzené vierovyznaním, spôsobom života či duchovným postojom. Ich interpretácia je takisto veľmi slobodná, silne pocitová. Počas dýchania sa stáva, že príde nekontrolovateľný plač, smiech, kŕče, triaška, že človek začne tancovať, spievať, prípadne rozpráva inými jazykmi alebo vydáva zvieracie zvuky.

Riziká holotropného dýchania

Vzhľadom k tomu, že sa nepoužívajú žiadne psychotropné látky, nehrozí predávkovanie sa ani závislosť. Riziká sú spojené skôr s psychikou človeka. Pri všetkých spôsoboch, kde dochádza k zmenenému vedomiu je potrebné poznať svoje hranice. Neriadiť sa tým, čo nám povedali iní, ale tým čo cítime sami.

Veľkou výhodou a zároveň aj nevýhodou holotropného dýchania je neobmedzená prístupnosť komukoľvek. Ak chce niekto experimentovať, mal by si aspoň prečítať odborné články s danou tematikou a popremýšľať o samotnom procese a vlastnej pripravenosti naň.

Najideálnejšie je, samozrejme, zveriť sa do rúk odborníkov. Jednak tak zabránite tomu, aby ste si ublížili fyzicky (môže sa to stať, keďže netušíte ako budete reagovať na jednotlivé podnety premietané do vedomia – napríklad prežijete traumu z pôrodu a budete mať problém s nadýchnutím sa) a jednak vám pomôžu pochopiť to, čo prežijete.

HD

Človek chce dnes poznať všetko, akurát na poznanie seba samého mu čas akosi nezostáva. Je v tom strach, lenivosť alebo len ignorácia? Keby sme si denne miesto prečítania bulvárneho spravodajstva sadli len tak do ticha, zhlboka dýchali a zrekapitulovali deň, snáď by sme aj spokojnejšie spávali. Však si povedzme úprimne, k čomu nám je informácia, že kdesi ktosi zažil čosi, čo zabilo kohosi.

Pokiaľ niekto z vás okúsil holotropné dýchanie, podeľte sa o túto skúsenosť s nami.

 

12746 ľudí si prečítalo tento článok 4 ľudí práve dnes  • Translate »