ERICH von DÄNIKEN

Erich_von_Däniken_04

ERICH von DÄNIKEN

Erich Anton Paul von Däniken, obvykle len Erich von Däniken (* 14. apríl 1935, Zofingen, Švajčiarsko) je švajčiarsky spisovateľ, ktorý je známy svojimi prácami o mimozemskom ovplyvňovaní ľudskej kultúry od prehistorických čias. Je jednou z osobností popularizujúcich paleokontakt a teórie starovekých kozmonautov. Jeho teórie sú obľúbené u mnohých čitateľov, avšak väčšina vedcov ich prijíma so značnou skepsou.

Däniken je známy aj tým, že mimozemšťanov považuje za starých Bohov. Bohovia, ktorých v dávnych dobách videli staré civilizácie, boli podľa neho mimozemšťania, ktorí pristáli na Zemi. Preto sú podľa neho v mnohých starovekých kultúrach bohovia spojený s oblohou, nebom, či s objektmi na oblohe – Slnko, Mesiac a pod. Boh podľa neho nepotrebuje na pohyb a preto Däniken spochybňuje kresťanského boha, pretože prorok Ezechiel píše o bohovi, ktorý sa vzniesol na voze v plameňoch. (Ez 1-4 : „Videl som, že prišiel burácajúci vietor od severu i veľký oblak a blýskavý oheň s jasom dookola; z jeho vnútra – totiž z ohňa – sa lesklo niečo ako mosadzné zrkadlo.“)

Däniken v rozhovore pre Aha! tvrdí, že mimozemšťania, ktorí prídu na Zem budú humanoidi, tak isto ako my: „Pripúšťam však, že niekde inde môže prebiehať evolúcia inak ako na Zemi. Ale keďže sme tak trochu ich potomkami, tak myslím, že sú nám podobní.“

Tvorba

 • 1968 Erinnerungen an die Zukunft (slov. Spomienky na budúcnosť Slov. spis., 1971; čes. Orbis, 1969)
 • 1969 Zurück zu den Sternen (slov. Späť ku hviezdam Remedium, 1996; čes. Dialog, 1992)
 • 1971 Reise nach Kiribati (slov. Cesta za tajomstvom Remedium, 1994; čes. Naše vojsko, 1995)
 • 1972 Aussaat und Kosmos (čes. Setba z vesmíru, Svoboda-Libertas, 1993)
 • 1973 Meine Welt in Bildern
 • 1974 Erscheinungen (slov. Zjavenia Práca, 1992)
 • 1975 Besucher aus dem Kosmos : “Unsere fantastische Vergangenheit” : die große Zusammenfassung von Erinnerungen an die Zukunft, Zurück zu den Sternen, Aussaat und Kosmos mit der von Däniken-Story
 • 1977 Beweise (slov. Dôkazy Remedium, 1994; čes. Dialog, 1992)
 • 1978 Erich von Däniken im Kreuzverhör: Waren die Götter auf der Erde? (slov. Boli bohovia na zemi? Remedium, 1995; čes. 1992)
 • 1979 Lexikon der Prä-Astronautik : die außerirdischen Phänomene in Archäologie, Astronomie und Mythologie
 • 1982 Strategie der Götter (slov. Stratégia bohov Remedium, 1995; čes. Naše vojsko, 1993)
 • 1983 Ich liebe die ganze Welt (slov. Mám rád celý svet Remedium, 1997; čes. Knižní klub, 1997)
 • 1984 Der Tag an dem die Götter kamen (slov. Deň, keď prišli bohovia Slov. spis., 1998; čes. Baronet, 1994)
 • 1985 Habe ich mich geirrt? (slov. Mýlil som sa? Slov. spis., 1997; čes. Baronet, 1994)
 • 1987 Wir alle sind Kinder der Götter (slov. Všetci sme deti bohov Slov. spis., 1996; čes. Práce, 1991)
 • 1989 Die Augen der Sphinx (slov. Oči sfingy Obzor, 1991; čes. Naše vojsko, 1995)
 • 1989 Kosmische Spuren (slov. Kozmické stopy Slov. spis., 1992)
 • 1990 Die Spuren der Außerirdischen (čes. Stopy mimozemšťanů, Knižní klub, 1996)
 • 1991 Die Rätsel im alten Europa (slov. Záhady starej Európy Smena, 1992; čes. Praha 1993)
 • 1991 Die Steinzeit war ganz anders (slov. Kamenná doba bola celkom iná Slov. spis., 1993; čes. Práce, 1993)
 • 1992 Der Götter-Schock (slov. Bohovia prichádzajú Remedium , 1993; čes. Knižní klub, Baronet 1995)
 • 1992 Neue kosmische Spuren (slov. Nové kozmické stopy Slov. spis., 1999)
 • 1993 Däniken total
 • 1993 Raumfahrt im Altertum (slov. Kozmické lety v staroveku Columbus 1994 resp. Vesmírne cesty v staroveku Ikar, 1998; čes. Columbus, 1994)
 • 1993 Das Erbe von Kukulkan (slov. Odkaz boha Kukulkana Columbus, 1994; čes. Columbus, 1994)
 • 1993 Auf den Spuren der Allmächtigen (slov. Po stopách všemocných Slov. spis., 1995; čes. Dialog, 1993)
 • 1994 Botschaften und Zeichen aus dem Universum (slov. Znamenia z vesmíru Ikar, 1999)
 • 1995 Fremde aus dem All (slov. Cudzinci z kozmu Remedium, 1998; čes. Mustang, 1996)
 • 1995 Der jüngste Tag hat längst begonnen (slov. Súdny deň sa dávno začal Remedium, 1996; čes. Baronet, Knižní klub, 1996)
 • 1997 Das Erbe der Götter (slov. Dedičstvo bohov 2005)
 • 1997 Zeichen für die Ewigkeit – das Rätsel Nazca (slov. Posolstvo večnosti Ikar, 1998; čes. Ikar, 2001)
 • 1999 Im Namen von Zeus (slov. V mene Dia Ikar, 2000; čes. Ikar, 2000)
 • 2001 Die Götter waren Astronauten (slov. Bohovia boli astronautmi! Ikar, 2002; čes. Knižní klub, 2002)
 • 2002 Die seltsame Geschichte von Xixli und Yum (čes. Tajemství mayské studny, Knižní klub, 2005)
 • 2003 Für 100 Franken die ganze Welt und andere Geschichten (čes. Zlomek času, Knižní klub, 2005)
 • 2003 Jäger verlorenen Wissens
 • 2005 Mysteries
 • 2006 Tomy und der Planet der Lüge

Ďalej vyšlo:

 • 1997 Dopatka, Ulrich: Die Grosse Erich von Däniken Enzyklopädie (čes. Velká encyklopedie Ericha von Dänikena; Jan Vašut, 1999)
 • Grieder, Walter: Auf den Spuren eines Phänomens (slov. Erich von Däniken, Remedium, 1997; čes. Dialog, 1994)

Neknižné médiá:

 • Auf den Spuren der All-Mächtigen (1993, 25-dielny seriál SAT1, video)
 • Kontankt mit dem Universum – Mysteries of the World (2. vydanie 1997, CD-ROM)
 • Geheimnisse versunkener Welten (2003, 3 audio-CD)

Zdroj: wikipedia.org

944 ľudí si prečítalo tento článok 1 ľudí práve dnes
Translate »