Agrosymboly ako tajomné posolstvá

Diskusie na tému či sme vo vesmíre sami, alebo nie sa pravidelne otvárajú. Tí sebastrednejší tvrdia, že nielenže sme sami, dokonca ten vesmír je tu kvôli nám. Ini predpokladajú, že čo planéta, to iný život. Môžeme sa domnievať a rozpitvávať aj celý život, no kým nezažijeme na vlastnej koži stretnutie s inou formou života, máme tendenciu pochybovať.

Existujú rôzne spôsoby ako by s nami iná civilizácia mohla komunikovať a každý jeden je vedecky skúmaný. No niekedy nie je dôležitá prísna analýza a po odpovede nemusíme chodiť ďaleko. Možno sú ukryté v nás.

O agrosymboloch, resp. kruhoch v obilí sme niečo načrtli v predchádzajúcom článku, kde sme ich hľadali priamo na našom území. Výskyt týchto obdivuhodných obrazcov je však rozptýlený po celom svete. V dnešnom článku vám prinášame tie najzvláštnejšie z nich.

Odpoveď na správu z roku 1974

K jedným z tých najmä pre vedcov šokujúcich obrazcov, určite patrí jasná a zrozumiteľne podaná odpoveď na správu vyslanú z rádioteleskopu v Portoriku v roku 1974. Táto správa obsahovala informácie o číselnej sústave, ktorú používame, o štruktúre ľudskej DNA, základné údaje o našej slnečnej sústave s určením polohy Zeme a tiež popis človeka a zariadenia, z ktorého bola odoslaná. kruhy v obilí 1

V roku 2000 sa na juhu Veľkej Británie v oblasti známej ako Chilbolton objavil tento piktogram. Vedci i bádatelia si lámali hlavu nad tým, čo tento obrazec znázorňuje. Odpoveď však prišla rýchlejšie ako čakali. V roku 2001 bol totiž na tom istom mieste objavený agrosymbol, ktorý bol odpoveďou jednak na otázku, čo znázorňuje predošlí obrazec a jednak bol odpoveďou na správu z roku 1974.

Táto správa bola vyslaná rádiovým lúčom v binárnom kóde ku skupine hviezd M 13 vzdialenej od našej Zeme cca 20 tisíc svetelných rokov. Vedci predpokladali, že by tam mohla žiť vyspelá civilizácia a počítali s tým, že kým by správa dorazila a odpoveď na ňu sa vrátila k nám, prešlo by viac ako 40 tisíc rokov. Kto mohol zachytiť správu skôr a odpovedať na ňu? kruhy v obilí 2 Obrazec v obilí popisoval rovnakú číselnú sústavu, akú používa my, neznámu slnečnú sústavu a bytosť podobnú človeku (no vyspelejšiu) s takmer totožnou DNA. Obývať majú dve planéty a 4 mesiace. Na konci je zobrazené zariadenie, z ktorého bola správa odoslaná a práve toto zariadenie znázorňuje piktogram z roku 2000.

Proroctvo v binárnom kóde

Ďalším z tých dychvyrážajúcich agrosymbolov je jeden z roku 2002, na ktorom je portrét zvláštnej bytosti s akýmsi diskom v ruke pripomínajúcim obrí hlavolam. Bádatelia sa ním dlho zaoberali, až prišli zo zaujímavými zisteniami. Obsah disku tvorí odkaz zapísaný kódom ASCII a hovorí napríklad aj toto „Vyvarujte sa tých, čo falošné dary prinášajú a svoje sľuby porušujú.“ alebo „Verte, že tam vonku je dobro.“

Celý text je akoby jedno proroctvo s množstvom odkazov, ktoré sa dajú interpretovať rôzne. Hovorí o tom aj posledná veta, ktorá je silne metaforická „Cesta sa uzatvára.“ Kto nám tento odkaz poslal a čo v ňom máme hľadať? Hoci je práve tento agrosymbol pod paľbou neustálych obviňovaní z nepravosti, dodnes sa nepodarilo dokázať, že ide o podvod. kruhy v obilí 3

Boli Mayovia mimozemšťania?

Mnohé kruhy v obilí odkazujú na Mayskú, Sumerskú či Aztécku civilizáciu a tak sa ich symboly v nich často objavujú. V roku 2005 sa dokonca objavil piktogram mayského posvätného kalendára Tzolkin. Tento kalendár svojou dĺžkou 260 dní zodpovedá priemernej dĺžke ľudského tehotenstva a nejedná sa o kalendár v takom zmysle akom ho chápeme my. Tzolkin je skôr pomôcka k chápaniu jednoty času, vesmíru a človeka. Vyjadruje, že vesmír aj ľudský život majú viac úrovní. Podľa Mayov si v sebe každý človek nesie energiu dňa, kedy sa narodil a podľa Tzolkinu vedeli určiť približnú šablónu života človeka na Zemi. Tento kalendár bol vložený do tzv. slnečného roku, ktorý nazývali Haab. Tzolkin nás spája s vesmírom, Haab so Zemou a každých 52 rokov sa oba stretávajú. kruhy v obilí 4 Uprostred piktogramu z roku 2005 je symbol neúplného zatmenia slnka. Obrazec tak môže odkazovať na tento úkaz, ktorý má byť spúšťačom nového veku, čo naznačuje otočenie „zobáčika“ k začiatočnej etape kalendára.

Ďalším z agrosymbolov s mayskou tematikou je štvorec v kruhu s kruhom v sebe. Štvorec v symbolike (samozrejme nielen v mayskej) predstavuje svet, realitu, lineárny čas. A kruh je vesmír, božský princíp, nekonečno. Tento obrazec tak hovorí o kvadratúre kruhu, kedy je štvorec dokonale vsadený do kruhu. Dá sa to chápať ako dosiahnutie rovnováhy medzi materiálnymi a duchovnými stránkami života. kruhy v obilí 5 Uprostred je šesťcípa hviezda ako symbol mystickej svadby – spojenie jingovej a jangovej energie, spojenie mužského a ženského princípu a keďže sa nachádza v kruhu, toto spojenie síl je harmonizované. Hviezda nie je tvorená trojuholníkmi ale kosoštvorcami s bodkou v strede, čo tiež naznačuje prepojenie mužskej a ženskej energie. Navyše šestka je symbolom človeka.

Mnoho z piktogramov nabáda na zmenu, hovoria o konci a zároveň začiatku. Neustále sme obklopovaní katastrofami a informáciami o konci sveta, preto každé ďalšie proroctvo radšej ani nevnímame. A práve to môže byť chyba. Možno sa niekto snaží, aby sme boli tak znechutení, že neuvidíme skryté symboly v čomkoľvek okolo seba. Naučili sme sa chápať posolstvá ako nutné zlo, avšak vo všetkom zlom je kúsok dobra, rovnako ako vo všetkom dobrom je kúsok zla. Náuka o symboloch je niečo, čo by sme mali absolvovať všetci, pretože symboly tu vždy boli a budú a pokiaľ ich nevieme chápať, strácame príliš dôležité informácie o svete. Nezatvárajme oči, vnímajme.

15826 ľudí si prečítalo tento článok 6 ľudí práve dnes  • Translate »